نقشه ی سایت لیست جستجوهای انجام شده
 
۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۱ ساعت ۸ و ۴۹ دقیقه


عبارت مورد نظر :


كاج( کتاب الکترونیکی اطلاعات جامع مشاغل)
تاريخ ثبت : ۲۹ فروردين ۱۳۹۴ ساعت ۱۶ و ۲۸ دقیقه

CD صنايع چوب/کمياي توسعه

 

1.طرح روي جلد

 


 

2.طرح پشت جلد

 

3.طرح رويcd

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

CD تجاري/کمياي توسعه


1.طرح روي جلد

 

2.طرح پشت جلد

 

3.طرح روي cd

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

CD صنعتي/کمياي توسعه

 

1.طرح روي جلد

 

2.طرح پشت جلد

 

3.طرح روي cd

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

CD ماشين آلات سنگين و سبک/کمياي توسعه

 

1.طرح روي جلد

 

2.طرح پشت جلد

 

3.طرح cd